arkweb ulotki

Czy papierowe ulotki to przeżytek?

Papierowe ulotki wręczane na ulicy mogą wydawać się mało skutecznym sposobem na reklamę. W dobie, gdy większość działań marketingowych odbywa się w wirtualnej rzeczywistości, a proekologiczne ruchy nawołują do oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, m.in. drzewostanem będącym źródłem papieru,  mogłoby się wydawać, że ulotki to strata pieniędzy.

Jednak dobre wyniki kampanii reklamowych stosujących tą formę promocji wciąż zachęcają do jej stosowania. Stosunkowo niewielkim nakładem kosztów można przeprowadzić skuteczną akcję promocyjną. Ogromnie ważna jest kwestia estetyki samej ulotki. Jesteśmy wzrokowcami i nawet ulotka oferująca najlepszą ofertę nie przyniesie efektu, jeśli będzie nieestetyczna i mało atrakcyjna wizualnie.

Dlatego tak istotną rolę przykłada się do grafiki. Ulotka to nie tylko informacja o ofercie, propozycja promocji czy rozpowszechnianie informacji. To także wizytówka naszej firmy.

Jeśli chcemy być kojarzeni pozytywnie, zadbajmy o atrakcyjny projekt graficzny tego sposobu reklamy.