Poziomy Administracji

Na przedstawionym wykresie są przedstawione rzeczy które są cyklicznie wykonywana w ramach danego pakietu administracyjnego. (Kliknij aby powiększyć)

pakiety